Jakość usług świadczonych przez firmę DML-LOGISTICS oraz dążenie do uzyskania maksimum satysfakcji klienta to nasz  cel nadrzędny. 

Dobra jakość nie jest efektem przypadku ,lecz wynikiem planowych i skoordynowanych działań całej naszej organizacji, na każdym jej szczeblu. Eliminujemy wszelkie negatywne czynniki, które mogą obniżyc jakość świadczonych przez nas usług oraz wpłynąć na niezadowolenie klienta. Poprzez monitorowanie transportu, jesteśmy w stanie zapobiec wszelkim wadom i brakom. 

Podejście projakościowe widać w każdym aspekcie działalnośći naszej firmy. Uczestniczy w nim cały zespół DML-LOGISTICS poprzez pracę zespołową, podnoszenie kwalifikacji, motywację oraz zaangażowanie. Zadowolony klient to nasz wspólny sukces.

 

Wymaganą jakość uzyskujemy także poprzez:

 • zakup oraz wykorzystanie nowoczesnego taboru samochodowego, 
 • efektywne wykorzystanie czasu pracy, 
 • orientację na klienta, 
 • systemowe i zorganizowane działenie 

 

Korzyści, jakie niesie stosowanie przez nas polityki jakości to:

 • zaufanie naszych klientów
 • zadowolenie i satysfakcja klientów, wynikająca z poznania i  zaspojojenia ich potrzeb
 • konkurencyjnośc na rynku usług transportowo-spedycyjnych
 • sprawne funkcjonowanie firmy 
 • skrócony czas świadczonych przez nas usług
 • unikanie błędów na każdym etapie działalności
 • efektywne planowanie
 • śwaidome działanie zespołu w dążeniu do realizacji celów naszej firmy
 • utrzymanie stałej potrzeby rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • bezpieczeństwo wykonywanych usług
 • poprawa terminowośći